آخرین سریال های بروز شده

آرشیو سریال ها
شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
نام سریال
شبکه
فصل
قسمت
KBS2
فصل 4
آپدیت تا قسمت 145
Battle Trip
jTBC
فصل 1
آپدیت تا قسمت 284
Knowing Bros
jTBC
اول
پایان یافته
Beyond Evil
tvN, Netflix
اول
پایان یافته
Vincenzo
KBS2
اول
آپدیت تا قسمت 26
Revolutionary Sisters
SBS
اول
پایان یافته
Taxi Driver
jTBC
اول
پایان یافته
Undercover
Naver TV Cast, iQiy
اول
آپدیت تا قسمت 15
So I Married an Anti-Fan
OCN, tvN
اول
آپدیت تا قسمت 12
Dark Hole
MBN, Viki
اول
آپدیت تا قسمت 14
Bossam: Steal the Fate
tvN
اول
آپدیت تا قسمت 12
Mine
TV Chosun, Netflix
اول
آپدیت تا قسمت 02
Love (ft. Marriage and Divorce)
نام سریال
شبکه
فصل
قسمت
SBS
اول
آپدیت تا قسمت 174
Master in the House
tvN, Netflix
اول
پایان یافته
Vincenzo
KBS2
اول
آپدیت تا قسمت 26
Revolutionary Sisters
MBN, Viki
اول
آپدیت تا قسمت 14
Bossam: Steal the Fate
tvN
اول
آپدیت تا قسمت 12
Mine
TV Chosun, Netflix
اول
آپدیت تا قسمت 02
Love (ft. Marriage and Divorce)
نام سریال
شبکه
فصل
قسمت
SBS
اول
آپدیت تا قسمت 49
Amor Fati
MBC
اول
آپدیت تا قسمت 102
A Good Supper
KBS2
اول
آپدیت تا قسمت 65
Miss Monte-Cristo
KBS2
اول
پایان یافته
River Where the Moon Rises
KBS1
اول
آپدیت تا قسمت 51
Be My Dream Family
tvN, Netflix
اول
پایان یافته
Navillera
KBS2
اول
پایان یافته
Youth of May
tvN, ViuTV
اول
آپدیت تا قسمت 12
Doom at Your Service
Daum Kakao TV, Netflix
اول
آپدیت تا قسمت 12
Mad for Each Other
SBS, Netflix
اول
آپدیت تا قسمت 06
Racket Boys
نام سریال
شبکه
فصل
قسمت
SBS
اول
آپدیت تا قسمت 49
Amor Fati
MBC
اول
آپدیت تا قسمت 102
A Good Supper
KBS2
اول
آپدیت تا قسمت 65
Miss Monte-Cristo
KBS2
اول
پایان یافته
River Where the Moon Rises
KBS1
اول
آپدیت تا قسمت 51
Be My Dream Family
tvN, Netflix
اول
پایان یافته
Navillera
KBS2
اول
پایان یافته
Youth of May
tvN, ViuTV
اول
آپدیت تا قسمت 12
Doom at Your Service
Daum Kakao TV, Netflix
اول
آپدیت تا قسمت 12
Mad for Each Other
SBS, Netflix
اول
آپدیت تا قسمت 06
Racket Boys
نام سریال
شبکه
فصل
قسمت
SBS
اول
آپدیت تا قسمت 49
Amor Fati
MBC
اول
آپدیت تا قسمت 102
A Good Supper
KBS2
اول
آپدیت تا قسمت 65
Miss Monte-Cristo
tvN
اول
آپدیت تا قسمت 18
Mouse
MBC
اول
آپدیت تا قسمت 15
Oh My Ladylord
KBS1
اول
آپدیت تا قسمت 51
Be My Dream Family
KBS2
اول
پایان یافته
Sell Your Haunted House
jTBC, Netflix
اول
پایان یافته
Law School
tvN, iQiyi
اول
آپدیت تا قسمت 08
My Roommate Is a Gumiho
Daum Kakao TV, Netflix
اول
آپدیت تا قسمت 12
Mad for Each Other
jTBC, iQiyi
اول
آپدیت تا قسمت 02
Monthly Magazine Home
نام سریال
شبکه
فصل
قسمت
SBS
دوازدهم
آپدیت تا قسمت 559
Running Man
SBS
اول
آپدیت تا قسمت 49
Amor Fati
MBC
اول
آپدیت تا قسمت 102
A Good Supper
KBS2
اول
آپدیت تا قسمت 65
Miss Monte-Cristo
tvN
اول
آپدیت تا قسمت 18
Mouse
MBC
اول
آپدیت تا قسمت 15
Oh My Ladylord
KBS1
اول
آپدیت تا قسمت 51
Be My Dream Family
KBS2
اول
پایان یافته
Sell Your Haunted House
jTBC, Netflix
اول
پایان یافته
Law School
tvN, iQiyi
اول
آپدیت تا قسمت 08
My Roommate Is a Gumiho
jTBC, iQiyi
اول
آپدیت تا قسمت 02
Monthly Magazine Home
tvN
دوم
آپدیت تا قسمت 01
Hospital Playlist 2
نام سریال
شبکه
فصل
قسمت
MBC
فصل 1
آپدیت تا قسمت 273
King of Mask Singer
SBS
اول
آپدیت تا قسمت 49
Amor Fati
MBC
اول
آپدیت تا قسمت 102
A Good Supper
KBS2
اول
آپدیت تا قسمت 65
Miss Monte-Cristo
jTBC
اول
پایان یافته
Beyond Evil
KBS1
اول
آپدیت تا قسمت 51
Be My Dream Family
SBS
اول
پایان یافته
Taxi Driver
jTBC
اول
پایان یافته
Undercover
Naver TV Cast, iQiy
اول
آپدیت تا قسمت 15
So I Married an Anti-Fan
OCN, tvN
اول
آپدیت تا قسمت 12
Dark Hole
KBS2
اول
آپدیت تا قسمت 07
Imitation
SBS
سوم
آپدیت تا قسمت 03
The Penthouse 3
 • آخرین قسمت منتشر شده :61 قسمت کامل آخرین فصل منتشر شده :فصل اول-61 قسمت
 • زبان :ماندرین+زیرنویس فارسی اختصاصی آسیا مووی 61 قسمت کامل محصول :چین 2021
 • کیفیت :1080p-720p-480p کارگردان :Li Shao Hong, Li Shao Hong, Zeng Nian Ping
 • Fa
 • En
لیو ایی از بچگی یتیم بود و به پایتخت سفر کرد و بعدا توجه ژائو هنگ رو به خودش جلب کرد، لیو ایی گرچه صیغه بود اما نسبت به امور دولت آگاهی داشت و اکثر مواقع با ژائو هنگ در مورد سیاست بحث میکرد و به مرور زمان جایگاهش به ملکه تغییر پیدا کرد داستانی بر اساس واقعیت
Orphaned as a child, Liu E travels to the capital Kaifeng, and later catches the eye of Zhao Heng. Though she was a concubine, Liu E was perceptive to state affairs, and often discussed politics with Zhao Heng. This tradition continued when he became emperor in 997.
 • آخرین قسمت منتشر شده :قسمت 20 آخرین فصل منتشر شده :فصل سوم-30 قسمت
 • زبان :ماندرین+زیرنویس فارسی قسمت 10 محصول :چین 2021
 • کیفیت :1080p-720p-480p کارگردان :Li Yang
 • Fa
 • En
اوه نه ، کو تانر دوباره سفر به زمان داشته است! این بار او به دنیایی آمده است که نقش های جنسیتی معکوس شده و با مردان به عنوان زن نابرابر رفتار می شود. مو لیان چنگ یکی از لیسانس های واجد شرایط است که به انتخاب کاخ پیوسته است ، اما متوجه می شود که شاهزاده خانم بی بند و باری که هر کاری برای جلب قلب او انجام می دهد ، بی وقفه تحت تعقیب است. آیا او سرانجام به یاد خواهد آورد که برای سومین عمر شوهرش شود؟
Oh no, Qu Tan'er has time-travelled again! This time, she has come to a world where gender roles have been reversed and men are treated as unequal to women. Mo Lian Cheng is one of the eligible bachelors joining the palace selection, yet finds that he is being relentlessly pursued by the unabashed princess who will do anything to win his heart. Will he finally remember her to become her husband for the third lifetime?
 • آخرین قسمت منتشر شده :32 قسمت کامل آخرین فصل منتشر شده :فصل اول-32 قسمت
 • زبان :ماندرین+زیرنویس فارسی اختصاصی آسیا مووی قسمت 30 محصول :چین 2021
 • کیفیت :1080p-720p-480p کارگردان :Sun Kai Kai
 • Fa
 • En
این سریال داستان زندگی شی ژیانگ ار ، دختر یک خانواده خیلی بزرگ را دنبال میکند، اون با ژایو َیائو چیان روبرو میشه، اونا باهم ماجراهایی رو پشت سر میگذرونن و عاشق همدیگه میشن
Their destinies were tied together due to a contract marriage. She's an ordinary girl who believes that woman have a right to an education too. He is a prince who needs to live up to his reputation of being lazy and unskilled. Xie Xiaoman unintentionally offended Zhao Xiaoqian, the famous Julu Prince of the Wu Jiang manor
 • آخرین قسمت منتشر شده :قسمت 18 آخرین فصل منتشر شده :فصل اول-47 قسمت
 • زبان :ماندرین+زیرنویس فارسی اختصاصی آسیا مووی قسمت 03 محصول :چین 2021
 • کیفیت :1080p-720p-480p کارگردان :مشخص نشده !
 • Fa
 • En
زمانی که پایان فارغ التحصیلی نزدیکه چنگ شین تصمیم گرفته که از دوست پسر خودش خاستگاری کنه اما در کمال تعجب ژنگ کیان اونو رد میکنه چون اون تو حرفه خودش هیچ موفقیتی به دست نیاورده و فکر میکنه زمان مناسبی برای ازدواج نیست از طرفی چنگ شین به اون پیشنهاد کار میده اما غرور ژنگ کیان اجازه قبول اونو نمیده و چنگ شین چاره ای نداره جز اینکه درد و رنج ژنگ کیانو ببینه اما تصمیم گرفته که از دور بهش کمک کنه
With graduation looming, university student Cheng Xin is convinced her graduation ceremony would be the perfect time to propose to her boyfriend, Zheng Qian. Mustering up the courage to do just that, Cheng Xin proposes but in an unexpected move, Zheng Qian rejects her. Feeling that he hasn’t made any real accomplishments in his life or career, Zheng Qian doesn’t think the time is right to even consider marriage. Understanding where Zheng Qian is coming from, Cheng Xin offers to help him get a job at her family’s company, but Zheng Qian's pride refuses to allow him to accept.
 • آخرین قسمت منتشر شده :قسمت 42 آخرین فصل منتشر شده :فصل اول-44 قسمت
 • زبان :ماندرین+زیرنویس فارسی اختصاصی آسیا مووی قسمت 32 محصول :چین 2021
 • کیفیت :1080p-720p-480p کارگردان :Wang Wei
 • Fa
 • En
لیو ون جینگ از روستای شان شی به شهر بزرگ شانهای نقل مکان میکند و دوستان جدیدی پیدا میکنا حدود ده سال بعد اون و دوستانش در جهت تحقق ارزوهاشون تلاش میکنن اون متوجه خوشبختی واقعی میشه و اختلافات خودشو با خانواده و دوستانش حل میکنه
In the year 2008, Liu Wen Jing was just a 19-year-old girl from a mountain village in Shanxi. Wanting to change her fate, she travels to Shanghai where she meets Hua Hua, Xu Wei, Xing Tian Ming, Qiao Hai Feng and Yan Liang Kun. They are a group of young men and women who are all struggling to make it in the big city. Liu Wen Jing is smart and hardworking. Through the help of Xing Tian Ming, she is admitted to college and also finds a job selling red wine. Alas, her family situation is unforgiving. With both her parents being old and sickly, Liu Wen Jing is desperate for money to the point that she was deceived several times and had to rely on her friends to help her.
 • آخرین قسمت منتشر شده :قسمت 22 آخرین فصل منتشر شده :فصل اول-43 قسمت
 • زبان :ماندرین محصول :چین 2021
 • کیفیت :1080p-720p-480p کارگردان :Zhou You
 • Fa
 • En
In 1936, Lin Nansheng, a young student of the Fuxing Club cadre training class, was taken to Shanghai by Chen Moqun, the head of the Shanghai district of the Fuxing Club, to participate in the arrest of the underground party lurking in the Lanyi Club. In the process of carrying out the activities, the upright and simple Lin Nansheng was constantly attracted by the sense of mission and fearless sacrifice of Gu Shenyan, Ji Zhongyuan, Zhu Yizhen, and other Communists for the country and the people, and had a deeper understanding of the chaos within the Kuomintang and the social reality. Thinking, I also have a better understanding of the beliefs and pursuits of the Communists.
In 1936, Lin Nansheng, a young student of the Fuxing Club cadre training class, was taken to Shanghai by Chen Moqun, the head of the Shanghai district of the Fuxing Club, to participate in the arrest of the underground party lurking in the Lanyi Club. In the process of carrying out the activities, the upright and simple Lin Nansheng was constantly attracted by the sense of mission and fearless sacrifice of Gu Shenyan, Ji Zhongyuan, Zhu Yizhen, and other Communists for the country and the people, and had a deeper understanding of the chaos within the Kuomintang and the social reality. Thinking, I also have a better understanding of the beliefs and pursuits of the Communists.
 • آخرین قسمت منتشر شده :قسمت 18 آخرین فصل منتشر شده :فصل اول-40 قسمت
 • زبان :ماندرین محصول :چین 2021
 • کیفیت :1080p-720p-480p کارگردان :مشخص نشده !
 • Fa
 • En
یک سریال الهام بخش در مورد جوانان با موضوع عشق، دوستی، مبارزه... اونا تمام تلاش خودشونو میکنن تا برچسبی(نسل ثروتمند دوم چین) که جامعه بهشون زد رو به یه الگوی مثبت تغییر بدن، همونطور که اونا برای اثبات توانایی های خودشون تلاش میکنن با فشار هایی که آزمایش های عشق و دوستی بهشون میاره هم مواجه میشن
A youth inspirational drama about the struggles, love, life, and friendship among a group of rich and passionate young adults who try their best to change the pejorative label they've been given by China's society (rich second generation) into a positive one (new second generation).
 • آخرین قسمت منتشر شده :قسمت 30 آخرین فصل منتشر شده :فصل اول-47 قسمت
 • زبان :ماندرین محصول :چین 2021
 • کیفیت :1080p-720p-480p کارگردان :Li Hong Yu
 • Fa
 • En
این سریال درباره جوانانی است که رویای پرواز در آسمان آبی رو دارند و تجربه وارد شدن به رابطه دوستی، عاشقانه و حرفه ای رو از سر میگذرونن. شیائو مو یک خلبان با استعداد است که شخصی که بهش نزدیکه به طور تصادفی کشته میشه . حتی اگه تحقیقات اونو از این گناه مبرا کرده باشه به علت عذاب وجدانی که براش به وجود اومد از کارش دور شد و استعفا داد دوسال بعد اون به کارش برمیگرده و همچنین با شیا یو (پسر کسی که مادرش کشته شده) که در حال تحصیل خلبانی هست مواجه میشه اونا عاشق یه زن میشن و جزئیات اتفاقات دو سال پیش در حال برملا شدنه...
It is about young people who dream of taking flight in the blue skies and the tests that they encounter when in comes to friendship, romance and career. Xiao Mo is a talented pilot who experiences a blow to his career when a person dies on his watch because of an accident. The person is the mother of Xia Yu who is the successor of an aviation empire. Even though subsequent investigations cleared Xiao Mo of any fault, he resigns from his job due to guilt and chooses to become a mechanic instead.
4 از 1298 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1,298
به کانال ما در تلگرام بپیوندیدکانال ما
+